Islamska Filozofija 2

islamska filozofija 2 besplatno preuzimanje
Islamska Filozofija 2 

ISJEČAK IZ KNJIGE

UVOD U NAUKU O BITKU (ONTOLOGIJU)

 U prvom dijelu ove knjige bavili smo se sa historijatom filozofskog mišljenja, gdje smo iznijeli naputke o filozofskoj terminologiji kao i kratku raspravu o vezi između filozofije, drugih nauka i gnosticizma (irfâna). Ovaj dio knjige okončali smo s poentom na nužnoj potrebi za filozofskim istraživanjem.  U drugom dijelu, koji se ticao nauke o spoznaji (epistemologiji), cilj je bio predstavljanje (raz)umskih i iskustvenih pravila u formiranju pojmova i ideja, kao i njihovih veza sa odgovarajućim zbiljskim objektima. Cilj ovog postupka je ustanovljavanje vrijednosti pojmova i saznanja, gdje smo pokazali da je intelekt kadar riješiti raznolike filozofske i metafizičke probleme.  U ovom trećem dijelu pozabavićemo se Bogom datoj moći spoznavanja i percipiranja, jednoj od najvećih Božanskih riznica, kojom smo kadri proniknuti u metafizičke zbilje. Za metafiziku se inače kaže da je majka svih nauka i da su u njoj pohranjeni ključevi najvažnijih tajni i zagonetki s kojima se čovjek suočava u životu – najsudbonosnijih pitanja čovjekova života kao što su vječna sreća i nesreća.  Ovdje ćemo se pozabaviti pitanjem zbilje egzistencije (wudžūd), načinom na koji se ona manifestuje kao i relacijama koje svi egistenti (mewdžūd) uspostavljaju međusobno. No prije ove diskusije moraćemo dati neka pojašnjenja oko
pojmova (mefāhim) i njihovih objekata (misdaq), kao i pojašnjenja odgovarjuće terminologije vezane za ovu problematiku.

BESPLATNO PREUZIMANJE KNJIGE ISLAMSKA FILOZOFIJA 2(DOWNLOAD)