Genadij Malahov Život bez Parazita PDF Download

U ovoj knjizi govori se o problemu čovekove individualne borbe protiv raznih vrsta parazita. NaizgledGenadij Malahov Život bez Parazita PDF Download to pitanje je jednostavno – treba primenjivati odgovarajuća sredstva i recepte protiv parazita da bi se živelo zdravim načinom života. Međutim, ako se taj problem sagleda iz drugog ugla, sve je mnogo složenije. Parazite – viruse, bakterije, gljivice, gliste i drugo — ima svaki čovek jer živimo u svetu u kome jedan život postoji na račun drugog. Čovek živi svoj život, a paraziti (virusi, mikrobi, gljivice, gliste u čovekovom organizmu) – svoj. Između organizma domaćina parazita i samog parazita postoji poseban odnos. Parazitu je potreban domaćin da bi mogao da živi, a domaćinu treba parazit da bi mogao da održi svoj imunitet na dovoljno visokom nivou. Ispostavlja se daje to normalno, prirodno stanje života. Neprirodnim ono postaje samo kada je narušena ravnoteža između imuniteta i parazita. U tom slučaju paraziti su izazivači (uzročnici) bolesti. Ako se organizmu blagovremeno ne pomogne on može da strada. I tu se susrećemo sa tri pojma – potrebnim nivoom znanja, imunitetom (zaštitnim silama organizma) i parazitima….

Preuzmite e knjigu Život bez parazita na linku ispod :

Genadij Malahov Život bez Parazita PDF Download