Clive Cussler Sahara PDF Download

Isječak iz knjige Sahara : Clive Cussler Sahara PDF Download

Samo ga je bijela i crvena zastava na vrhu jarbola iza dimnjaka, koja je visjela mlitavo na vlažnom zraku, označavala kao ratni brod Mornarice konfederacijskih država. Ljudima s kopna izgledao je četvrtasto i ružno, ali mornari su u njemu vidjeli osobnost i gracioznost. Bio je čvrst, i bio je smrtonosan, posljednji brod takvoga neobičnog dizajna koji je zaplovio na plovidbu prema izumiranju nakon kratkih, ali upečatljivih dana slave. Zapovjednik Mason Tombs stajao je na prednjoj palubi. Izvukao je iz džepa plavu maramu i njome obrisao vlagu koja mu je kapala ispod ovratnika odore. Ukrcaj je tekao sporo, presporo. Texas će trebati svaku raspoloživu minutu tame da pobjegne na otvoreno more. Gledao je s tjeskobom kako članovi njegove posade psuju i muče se noseći drvene sanduke preko mostića i kroz otvor na dnu palube.

 

Preuzmite eknjigu Sahara na linku ispod :

SaharaClive Cussler Sahara PDF Download