Martin Hajdeger Mišljenje i pjevanje PDF Download

Isječak iz knjige Mišljenje i pjevanje :

Propadanje istine bivstvujućeg događa se neminovno, i to kao dovršenje metafizike. Propadanje se zbiva istovremenoMartin Hajdeger Mišljenje i pjevanje PDF Download i zbog sloma metafizikom prožetog sveta i zbog pustošenja zemlje koje svoje korene ima u metafizici. Slom i pustošenje nalaze svoje primereno ispunjenje u tome da čovek metafizike, animal rationale, biva čvrsto po-stavljen kao radna životinja. Takvo po-stavljanje potvrđuje krajnju zaslepljenost prema zaboravu bića. Čovek, međutim, hoće sebe kao dobrovoljca volje za volju, kome svaka istina postaje ona zabluda koja mu je potrebna da bi sebi obezbedio iluziju kako volja za volju ne može hteti ništa drugo nego ništavno ništavilo, spram kojeg samu sebe potvrđuje, ne bivajući kadra da spozna svoju potpunu ništavnost. Pre nego što bude moglo da se u svojoj početnoj istini dogodi, biće mora da se skrši kao volja; svet mora da se dovede do sloma, zemlja — opustoši, a čovek — prisili na puki rad. Tek posle takve propasti događa se, kroz dugi period, nagli trenutak početka. U propasti okončava se sve, to jest bivstvujuće u celini istine metafizike.

Preuzmite e knjigu Mišljenje i pjevanje na linku ispod :

Martin Hajdeger Mišljenje i pjevanje PDF Download