Sidney Sheldon Anđeo tame PDF Download

Isječak iz knjige Anđeo Tame : Sidney Sheldon Anđeo tame PDF Download

Možete da ispitate mene, pomislila je bolničarka, diveći se Denijevoj bokserskoj grañi ispod jednostavne bele košulje bruks braders. „Možete je posetiti ako budete pažljivi sa njom. Dali smo joj malo morfijuma zbog bola po licu. Polomljena joj je leva jagodična kost, a jedno oko je prilično povreñeno. Ali je svesna.” „Hvala”, reče Deni. „Biću što je moguće kraći.” Za bolničku sobu, bila je luksuzna. Na zidovima su visila odabrana ulja na platnu. Tapacirana stolica vezli-berel* stajala je u uglu za posetioce, a pored prozora je treperila nežna orhideja u saksiji. Anñela Džejks je bila naslonjena na dva perjana jastuka. Modrice oko njenih očiju su prešle iz boje šljive od prethodne noći u tamne dugine boje. Sveži šavovi preko čela davali su joj zabrinjavajući izgled krojačke lutke, ali je i dalje bila zadivljujuće lepa, privlačna na onaj način koji Deni nikada da tada nije video. Velikoj Britaniji. (Prim. prev.) Porodični prijatelj, sutra malo.

Preuzmite e knjigu Anđeo tame na linku ispod :

Sidney Sheldon Anđeo tame PDF Download