Danielle Steel Dragulji PDF Download

Isječak iz knjige Danielle Steel Dragulji  :Danielle Steel Dragulji PDF Download

Uvek je imala nekakvo osećanje smirenosti dok je tako sedela, posmatrajući imanje na kome su toliko mnogo radili. Bilo je lako setiti se očajanja za vreme rata, beskrajne gladi, polja lišenih svega što su im mogla pružiti. Tada je sve bilo tako teško, tako drugačije, i što je najčudnije, nikada nije izgledalo da je prošlo toliko vremena, pedeset godina, pola stoleća. Ona spusti pogled na šake sa dva ogromna, savršeno pravougaona smaragdna prstena koja je skoro uvek nosila, i ponovo se iznenadi što vidi ruke starice. Bile su to i dalje lepe šake, skladne i korisne, hvala Bogu, ali pripadale su sedamdeset petogodišnjoj ženi. Živela je dobro, i dugo; predugo, pomislila bi ponekad, predugo bez Vilijama, a ipak se uvek našlo nešto, nešto što je trebalo videti, učiniti, nešto o čemu je trebalo brinuti i nešto što je trebalo planirati, kao i paziti na njihovu decu….

Preuzmite e knjigu Dragulji na linku ispod :

Danielle Steel Dragulji PDF Download