Jayne Ann Krentz Na Tihoj Vatri PDF Download

Isječak iz knjige Jayne Ann Krentz Na Tihoj Vatri :

Gori, vještice, gori… Glas je bio mračan, sablastan šapat u njezinoj glavi. Raine Tallentyre se zaustavila na vrhu Jayne Ann Krentz Na Tihoj Vatri PDF Downloadpodrumskih stuba. Oprezno je vrhovima prstiju dotaknula ogradu stubišta. Samo joj je toliko kontakta trebalo. Glas, mukao od krvožednosti i bolesnog uzbuđenja, opet je mrmljao. … Samo je jedan način ubijanja vještice. Treba je kazniti. Natjerati da pati. Gori, vještice, gori… Glas je bio isti onomu što ga je čula kad je prije nekoliko minuta dotaknula radnu površinu u kuhinji. Saptao je o tmini, strahu i vatri. Paranormalni su tragovi bili veoma svježi. Veoma poremećena osoba nedavno je prošla kroz ovu kuću. Mogla se jedino moliti da je čudak od one vrste koja se ograničava na poremećene maštarije u svojoj glavi. No imala je dovoljno iskustva da bi znala kako vjerojatno nije tako. Gad je ono pravo, ljudsko čudovište. Zadrhtala je, trgnula ruku s ograde stubišta i obrisala dlan o kišni ogrtač. Kretnja je bila čisti instinkt, refleks. Ogrtač, dug i crn, bio je mokar jer je vani lijevalo kao iz kabla, ali nikakva količina vode ne bi mogla isprati sjećanje na odvratnu energiju što ju je upravo osjetila. Osvrnula se prema Dougu Spiceru i čula drugi glas, ovoga puta glas svoje tete. Upozorenje je stiglo ravno iz njezinih tinejdžerskih uspomena. Nikad im nemoj govoriti o šapatu u svojoj glavi, Raine. Reći će da si luda, poput mene…..

Preuzmite e knjigu Na tihoj vatri na linku ispod :

Jayne Ann Krentz Na Tihoj Vatri PDF Download