Ketrin Nevil Osmica PDF Download

Isječak iz knjige Osmica :Ketrin Nevile Osmica PDF Download

Skupina opatica prešla je put, a šuštave opatike marame vijorile su im se oko glava poput krila velikih morskih ptica. Dok su gotovo lebdei prolazile kroz veliku kamenu gradsku kapiju, pilii i guske su im se sklanjali s puta, lepeui krilima i gacajui po blatnjavim baricama. Svakog jutra opatice su, utke, dve po dve, kretale kroz zatamnjujuu maglu koja je obavijala dolinu, prema potmulom zvuku zvona što je dopirao sa brda iznad njih. Ovo prolee nazvale su le Printemps Sanglant, Krvavo Prolee. Trešnje su te godine procvale ranije nego obino, mnogo pre no što se otopio sneg na visokim planinskim vrhovima. Njihove krhke grane povile su se do zemlje pod težinom vlažnih crvenih cvetova. Neki su govorili da je to što su procvale tako rano dobar predznak, simbol ponovnog raanja posle duge i oštre zime. Ali onda su poele da padaju hladne kiše, cvetovi su se smrzli na granama, a dolina je osvanula pod debelim pokrivaem od crvenih cvetova prošaranim smeim prugama mraza. Nalik na ranu prekrivenu sasušenom krvlju.

Preuzmite e knjigu Osmica na linku ispod :

Ketrin Nevile Osmica PDF Download