Cassandra Clare Mahinička princeza PDF Download

Isječak iz knjige Mahinička princeza :Cassandra Clare Mahinička princeza PDF Download

„Ja ću možda živeti večno”, rekla je Tesa. I dalje nije mogla u potpunosti da pojmi širinu te spoznaje. Teško je bilo prihvatiti da ti se život nikada neće završiti, isto kao što je bilo teško prihvatiti da hoće. „Znam”, reče Džem. „I žao mi je zbog toga, jer mislim da niko ne bi trebalo da nosi toliki teret. Znaš da ja, Tesa, mislim da svi mi ponovo živimo. Vratiću se, mada ne u istom telu. Duše koje se vole budu privučene jedna drugoj i u narednim životima. Videću Vila, moje roditelje, moje stričeve, Šarlotu i Henrija…” „Ali mene nećeš”, nije joj bio prvi put da tako nešto pomisli, mada je često znala da potisne tu misao kada bi joj se javila. Jer ako jesam besmrtna, onda imam samo ovaj jedan život. Neću se promeniti kao vi, Džemse. Neću se naći sa vama na nebesima, niti na obalama velike reke, niti već u kakvom god životu što nas čeka nakon ovog. „Vidim te sada”, ispružio je ruku da je prisloni uz njen obraz, tražeći bistrim srebrno-sivim očima njen pogled.

Preuzmite e knjigu Cassandra Clare Mahinička princeza na linku ispod :

Cassandra Clare Mahinička princeza PDF