Ian Mekjuen Crni Psi PDF Download

Isječak iz knjige Crni psi :

Od vremena kad sam ih izgubio u saobraćajnoj nesreći, u osmoj godini, uvek samIan Mekjuen Crni Psi PDF Download
posmatrao roditelje drugih ljudi. Posebno kao mladi}, kada je većina mojih prijatelja odbacivala porodicu, kao usamljenik koristio sam ih, kao nasledjenu odeću. Naš kraj obilovao je blago odbačenim očevima i majkama, presrećnima ako se bar jedan sedamnaestogodišnjak mota oko njih, ceni njihove šale, savete, kuvanje, čak i novac. Istovremeno, bio sam i neka vrsta roditelja. U mojoj neposrednoj okolini tih dana postojao je sve` brak u stanju raspadanja, izmedju moje sestre D`in i čoveka po imenu Harper. Štićenica i poverenica u ovom nesrećnom domaćinstvu bila mi je trogodišnja Seli, D`inina jedinica. Besomućne svadje i pomirenja tutnjali su s kraja na kraj velikog stana (D`in je bila nasledila polovinu imanja; moju polovinu čuvali su staratelji), zaboravljajući na Seli. Prirodno, poistovetio sam se sa napuštenim detetom, pa bismo se povremeno ušuškali u velikoj sobi sa pogledom na baštu, sa njenim
igračkama i mojim gramofonskim pločama, i kuhinjicom koju smo koristili kad god bi nas divljanje izvan sobe navelo na želju da se ne pokazujemo.

Preuzmite e knjigu Crni Psi na linku ispod :

Ian Mekjuen Crni Psi PDF Download