Nele Neuhaus Snjezana mora umrijeti PDF Download

Isječak iz knjige Snjezana mora umrijeti :

Nele Neuhaus Snjezana mora umrijeti PDF Download

 

Nije rekao „doviđenja”. Niko ko izlazi iz zatvora ne kaže „doviđenja”. Tokom proteklih deset godina često je, veoma

često, zamišljao dan svog odlaska. Sada se suočio sa spoznajom da su njegove misli zapravo sezale samo do onog trenutka kada kroz kapiju stupa u slobodu, koja mu se iznenada učinila opasnom. Nije imao nikakvih planova za život. Sada ih više nije imao. I bez upozorenja koja je socijalni radnik uporno ponavljao, odavno mu je bilo jasno da ga svet ne čeka raširenih ruku i da će u svojoj ne baš naročito ružičastoj budućnosti morati da se pripremi na sve moguće prepreke i poraze. Lekarsku karijeru, kojoj je svojevremeno težio pošto je maturirao sa odličnim uspehom, mogao je da zaboravi. Možda bi mogao da se snađe zahvaljujući bravarskom zanatu koji je naučio u zatvoru. U svakom slučaju, bilo je vreme da se suoči sa životom….

Preuzmite e knjigu Snjezana mora umrijeti na linku ispod :

Nele Neuhaus Snjezana mora umrijeti PDF Download